„Práce je náš koníček“ s úctou firma Zvoníček

kdo jsme byli

Máme mnohaleté zkušenosti s navrhováním i se samotnou realizací rodinných domů, s rekonstrukcemi bytů, venkovských usedlostí i s dalšími stavebními úkony. Postupem času jsme se začali stále vícezaměřovat na to, co nám dává smysl a co nás baví, a to na stavitelství, které nepodléhá trendům, ale člověku. Nejsme zastánci komerčních stavebních technologií, jejichž účelem není kvalita, ale zisk. Ale také nejsme typičtí stavitelé slaměných domečků. Chceme, aby se domov choval k člověku jako dobře ušité šaty, aby byl pohodlný, funkční a splynul s jeho životním stylem. Chceme stavět kvalitně a promyšleně.

Nabízíme vám vytvoření architektonické studie ve vzájemném dialogu:

  • Naší silnou stránkou jsou zkušenosti, díky kterým vás můžeme tvořivým procesem vést racionálně a upozornit na realizační problémy.
  • Zároveň velký důraz klademe na tvořivost. Snažíme se spolu se zákazníkem kráčet ke krásnému a jednoduše funkčnímu domovu.

„I technologicky moderní stavba může být z přírodních materiálů, bez toxických látek a v provedení, které se netváří jako zemljanka či stlučená chýše.“